5/15/10

Bagaimanakah hati kita?

Nabi saw bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, apabila daging itu baik maka baiklah tubuh manusia itu, akan tetapi bila daging itu rusak maka rusak pula tubuh manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati."[HR. Bukhari-Muslim].
 
Jenis Hati Manusia


Hati manusia terbahagi kepada:
1. Qalbun Shahih (hati yang suci),
2. Qalbun Mayyit (hati yang mati),
3. Qalbun Maridh (hati yang sakit).


Pertama, Hati yg Suci (Qalbun Shahih)


1.Hati yang suci serta bersih dari sebarang penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari setiap penyimpangan yang menyalahi keutamaan-Nya.

2.Bersih dan suci hatinya dari syirik pada Allah.

3. Hati yang taat pada petunjuk yg dibawa oleh Rasulullah dan tidak menyanggah dan mencaci Islam yg dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

4. Murni pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pengabdian secara iradat (kehendak), mahabbah (cinta), tawakkal (berserah diri), takut atas siksa-Nya dan mengharapkan kurnia dan rahmat-Nya.

5. Amalan hidupan hariannya dilakukan hanya kerana Allah semata-mata. Jika mencintai maka cintanya itu kerana Allah, dan jika membenci maka kebenciannya itupun kerana Allah, jika memberi atau bersedekah, hal itu kerana-Nya dan jika tidak memberi, juga kerana Allah.

6. Kecintaan pada Allah diiringi kecintaan pada Rasul SAW dengan kepatuhan hati dan beragama cara yang diajarkan Nabi SAW dan bersungguh-sungguh mencontohi Nabi SAW sebagai insan yg paling disayangi Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[QS. Al-Hujurat:1].

Ciri-ciri Qalbun Shahih

1. Orang yg hatinya sentiasa mengingati kehidupan akhirat yg bakal ditempuhi.Lantas merasakan kedatangannya ke dunia yg fana ini bagaikan seorang yg asing yang kebetulan singgah sebentar sebelum meneruskan perjalanan menuju alam akhirat.
Sebagaimana telah diwasiatkan Nabi saw kepada Abdullah bin Umar : "Jadikanlah dirimu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang sedang menyeberangi suatu jalan." [HR. Bukhari].
2. Jika ia tertinggal zikir-zikir lepas solat atau sesuatu amalan sunnah lainnya, lalu dia merasakan pilu dan kehilangan sesuatu ,melebihi sakitnya hati orang yang tamak dan kedekut ketika mereka kehilangan barang kesayangannya.

3. Hatinya selalu rindu untuk  mengabdikan diri di jalan Allah, melebihi keinginan orang yang lapar dan dahaga pada makan dan minum. Yahya bin Mu'adz berkata: "Barangsiapa yang merasa berkhidmat kepada Allah, maka segala sesuatu (didunia) akan senang berkhidmat kepadanya, dan barang siapa tenteram dan puas(senang hati) dengan Allah maka orang lain menjadi tenteram pula bila melihat dirinya.

(andai kau tunduk taat sepenuh hatimu pada Allah, pastinya dunia dan isinya akan tunduk kepada dirimu~)

4. Tujuan hidupnya hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

5. Bila sedang melakukan solat, maka hilanglah semua keresahan dan kesusahan disebabkan masalah dunia. Sebab di dalam solatnya menbuahkan kenikmatan dan kesejukan jiwanya yg suci.

6. Sangat menghargai masa yg dilakukan dalam hidupnya.

7. Tidak pernah terputus dan malas untuk mengingat Allah serta berdzikir kepada-Nya.

8. Lebih mengutamakan pada pencapaian kualiti dari suatu amal perbuatan daripada kuantitinya. (Kualiti amalan lebih utama dari kuantiti)

9.Hatinya lebih cenderung pada keikhlasan dalam beramal, mengikuti petunjuk Rasulullah saw di samping ia selalu merenungi segala bentuk pemberiaan yang diberikan Allah kepadanya, dan mengakui tentang kelalaian dan kealpaan dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

---------------------------------------------------------------------------------------
Kedua, Hati yang Mati (Qalbun Mayyit)

1. Qalbun Mayyit (hati yang mati), hati yang mati tidak pernah mengenal Tuhannya, tidak mencintai atau redha kepada-Nya. dan ia mendampingi syahwatnya dan memperturutkan keinginan hawa nafsunya, walaupun hal ini membawa kepada kemurkaan dan kemarahan Allah diatas perbuatannya. Hatinya tidak peduli lagi apakah Allah redha atau murka terhadap apa yang dikerjakannya, sebab hatinya telah mati.

2. Jika hatinya mencintai, ia didasari atas hawa nafsu, begitu jua membenci dan memberi atas kehendak nafsu. Hawa nafsu lebih diagungkan daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

3. Hati jenis ini adalah hati yang jika diseru kepada jalan Allah, maka seruan itu tidaklah berfaedah sedikitpun, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi hati mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: " Dan diantara mereka ada orang yang mendengar (bacaanmu), padahal kami telah menutupi di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya) dan kami letakkan sumbatan di telinganya dan jikalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu'."[QS. Al-An'am:25].
Ayat ini menunjukkan, bahwa ada manusia yang tidak mempergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mempergunakan telinganya untuk mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak mahu melihat kebenaran yang telah disampaikan.
Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: "(Mereka berkata:) Hati kami tertutup dari ajakan yang kamu serukan kepada kami, dalam telinga kami ada sumbatan, dan diantara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula."[QS. Fushilat:5].

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka sedikitpun tidak akan mendapatkan cahaya iman.
"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Allah menghilangkan cahaya (yang menyinari) mereka. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat, mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidaklah kembali kepada jalan yang benar.” [Al-Baqarah:17-18].
----------------------------------------------------------------------------------------
Ketiga, Hati yang Sakit (Qalbun Maridh)

1. Qalbun Maridh (hati yang sakit) adalah hati yang sebenarnya memiliki kehidupan, namun di dalamnya tersimpan benih-benih penyakit iaitu kejahilan(kurang ilmu). Hati yang sedang dibelenggu kesakitan(istilahan) akan mudah menjadi parah apabila tidak diubati dengan hikmah dan nasihat.
Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan syaitan, sebagai cubaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit serta yang keras hatinya."[QS. Al-Hajj:53].

2. Kerana syaitan membuat sesuatu menjadi syubhat (sesuatu yang meragukan), seperti penyakit syak atau was-was dan akhirnya membawa kesesatan.

Hati menjadi lemah kerana lemahnya ilmu dan iman.maka syaitan akan mudah mempengaruhi hatinya lalu melahirkan fitnah di dalam hatinya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafiq, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar dusta di madinah (dari menyakitimu) niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar."[Al-Ahzab:60].
Namun demikian hati orang-orang yang seperti itu belumlah mati hatinya sepertimana hati orang-orang kafir dan orang-orang munafiq, akan tetapi bukan pula hati sejahtera(qalbun salim), seperti sejahteranya hati orang-orang yang beriman. Sebab di dalam hati mereka terdapat penyakit syubhat dan syahwat.
Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Sehingga berkeinginanlah(penuh syahwat) orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya."[QS. Al-Ahzab:32].

Ciri-ciri Qalbun Maridh

1. Tidak merasakan sesuatu bila melakukan dosa kecil.

2. Tidak merasa risau dan gelisah bila melakukan maksiat pada Allah dan dosa besar.

3. Tidak dapat membezakan antara aqidah yang benar dan aqidah yang sesat. Kebenaran dan kesesatan tidak dapat dibezakan oleh hatinya dan selalu keliru dan was-was.

Perkara ini ditafsirkan oleh Mujahid r.a dan Qatadah r.a tentang firman Allah yang berbunyi: "Fi Qulubihim Maradhun"[QS.Al-Baqarah:10]. Ertinya: "Dalam hati mereka terdapat penyakit." “Ayat ini menunjukkan adanya keraguan yang tumbuh dalam hati manusia tentang kebenaran.”
Bahkan ia melihat kebenaran sebagai sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehendaknya. Kebenaran itu dilihat dari sisi lain yang dirasakan rugi buat dirinya. Sehingga dalam keadaan seakan-akan hatinya lebih menyukai kebatilan dan kemudharatan.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kesimpulannya:

Hati Manusia berbagai jenis dan hati itulah yg akan melahirkan sahsiah seorang insan, akhlaknya dan budi pekertinya. Andai hati itu rosak, maka rosaklah dirinya, andai hati itu elok(sihat) maka mulialah dirinya.

Bersama kita muhasabah diri dan menilai di peringkat manakah kita berada. Bersama kita tingkatkan ketaqwaan kita pada Allah dengan ilmu dan amal.

0 comments:

Post a Comment