11/9/10

Pengunaan Alkohol, Boleh atau Tidak?

Bismillahirrahmanirrahim.

Soalan:
Apakah Hukum menggunakan alcohol dalam membasmi kuman pada luka dan percampurannya dengan sebahagian ubat.

Jawapan:
Fatwa: al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-’Uthaimin

Penterjemah: binsahak

Tidak mengapa menggunakan alcohol untuk pembasmian kuman pada luka disebabkan keperluan terhadapnya. Dikatakan juga alcohol itu menghilangkan akal tetapi tidak memabukkan, kalau benar dakwaan ini, maka alcohol bukanlah arak, jika tidak benar dakwaan ini, dan alcohol itu memabukkan maka dia adalah arak, meminumnya adalah haram dengan nas dan ijma’.

Adapun penggunaannya tanpa meminum, suatu yang diperbahaskan, jika kita melihat kepada firman Allah (maksudnya):