2/20/11

Bagaimana Islam Mengajar kita Mentaati Pemerintah (Pemimpin Negara)

Bagaimana Ahlus Sunnah wal-Jama’ah Mentaati Pemerintah (Pemimpin Negara)

Salah satu prinsip di dalam i’tiqad Ahlus Sunnah wal-Jama’ah adalah mentaati dan menghormati pemerintah (pemimpin) di mana dia duduk di bawah kepimpinan atau kekuasaan pemerintah tersebut.

Ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada:

1 - Mentaati mereka dalam urusan kebaikan (ma’ruf), termasuk merealisasikan perintah mereka yang ma’ruf dan membantu mereka dalam urusan kebaikan yang diperlukan,

2 - Menghormati dan Memuliakan kedudukan mereka sebagai pemimpin serta sentiasa mendoakan kebaikan untuk mereka,

3 - Melaksanakan kebaikan bersama mereka,

4 - Membenci maksiat yang mereka lakukan dan mengingkari keburukan yang mereka lakukan dengan cara nasihat dan kaedah-kaedah yang syar’i,

5 - Serta tidak berusaha untuk menjatuhkan, membelot, menzahirkan sifat kepembangkangan terhadap kepimpinan, dan tidak menghina atau mencela mereka walaupun mereka bertindak buruk dan zalim.

Ahlus Sunnah wal-Jama’ah bersepakat berkenaan kewajiban mentaati pemimpin dan pihak berkuasa.

1/4/11

9 Wasiat Rasulullah SAW Buat Semua (SIRI 1)

بسم الله الرحمن الرحيم

Dari Abu Darda’ ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku dengan sembilan perkara:

(1)Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu, meskipun engkau dipotong atau dibakar
(2) Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan shalat wajib yang lima waktu dengan sengaja,kerana barangsiapa yang meninggalkan shalat secara sengaja, akan terlepas dari jaminan Allah.
(3) Jangan sekali-kali engkau minum arak, sesungguhnya arak adalah kunci bagi semua kejahatan.
(4) Taatlah kepada kedua orang tuamu, seandainya keduanya menyuruhmu mengeluarkan hartamu seluruhnya maka keluarkanlah semua harta untuk keduanya.
(5) Jangan engkau bercanggah dengan ulil amri (pemerintah) meskipun memandang bahwa engkau lebih benar darinya.
(6) Janganlah engkau lari dari medan pertempuran biarpun dirimu binasa dan semua teman-temanmu lari.
(7) Infaqkanlah kelebihan hartamu kepada keluargamu.
(8) Janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu.
(9) Ancamlah mereka untuk takut kepada Allah subhanu wa ta’ala.

(HR.Bukhari, Ahmad 5/238, Ibnu Majah no.4034, Thabrani)
Wasiat ini merupakan wasiat yang agung sebagai rahmat untuk sekalian alam juga sebagai bukti sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Wasiat ini meskipun baginda sampaikan untuk Abu Darda’ akan tetapi pada hakikatnya ianya adalah untuk seluruh kaum muslimin. Kerana Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, sebagaimana firman Allah :

"Dan tidaklah Kami utus engkau, melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam." (Al-Anbiya’:107).
 
 Didalam SIRI 1 ini saya mengemukakan hadith ini buat tatapan para pembaca, didalam SIRI 2 saya akan menguraikan syarahan dari Wasiat baginda SAW yg Agung ini. Moga kita semua mendapat manfaat.